Konsultacje społeczne

Konsultacje z mieszkańcami miasta Chełm dotyczące zmiany granic miasta Chełm i gminy Chełm

Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia granic miasta Chełm i gminy Chełm polegającym na rozszerzeniu granic administracyjnych miasta o tereny potencjalnie inwestycyjne niezamieszkałe, zlokalizowane w miejscowościach Depułtycze Kró...

Ankieta zakończona

24.11.2021 - 07.12.2021

Test