Konsultacje społeczne

Badanie satysfakcji interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm

Celem niniejszej ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat jakości usług świadczonychw Urzędzie Miasta Chełm. Ankieta ma charakter anonimowy.Analiza wypełnionych ankiet pomoże podnieść poziom świadczonych usług i przez to doskonalić pracę Urzędu...

Ankieta trwa

14.02.2023 - 31.01.2024

Brak konsultacji

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Chełm dotyczące zmiany granic miasta Chełm i gminy Chełm

W dniach 14-21 września br. na platformie internetowej chelm.konsultuje.pl odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Chełm w sprawie ustalenia granic miasta Chełm i gminy Chełm. W lipcu bieżącego roku Wójt Gminy Chełm poinformował Urząd...

Konsultacja zakończona

14.09.2023 - 21.09.2023

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia osiedli na terenie miasta Chełm

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Miasta Chełm w sprawie przyłączenia do osiedla „Cementowni" ulic: Kamienna i Dorohuska.

Konsultacja zakończona

30.05.2023 - 13.06.2023

Konsultacje z mieszkańcami miasta Chełm dotyczące zmiany granic miasta Chełm i gminy Chełm

Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia granic miasta Chełm i gminy Chełm polegającym na rozszerzeniu granic administracyjnych miasta o tereny potencjalnie inwestycyjne niezamieszkałe, zlokalizowane w miejscowościach Depułtycze Kró...

Ankieta zakończona

24.11.2021 - 07.12.2021

Test