Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm

Ikonka zegara Konsultacje trwają
od 08.07.2024 do 12.08.2024

Cel konsultacji

wymiana wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm

Przedmiot konsultacji

projekt uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm

Jednostka odpowiedzialna

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji Urzędu Miasta Chełm - Wydział Projektów i Strategii

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 84/24 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm

Kto może wziąć udział?

mieszkańcy Miasta Chełm oraz pozostali interesariusze rewitalizacji

Forma konsultacji

1. Zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) – formularz można wypełnić on-line pod adresem www: https://chelm.konsultuje.pl/, złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Chełm znajdującym się przy ul. Lubelskiej 65 (w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Kontaktów z Mieszkańcami Departamentu Obsługi Mieszkańców), przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm lub przesłać wypełniony i podpisany formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@umchelm.pl;

2. Badanie ankietowe mające na celu pozyskanie opinii interesariuszy rewitalizacji na temat zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm – ankietę można wypełnić on-line pod adresem www: https://chelm.konsultuje.pl/, złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65 (w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Kontaktów z Mieszkańcami Departamentu Obsługi Mieszkańców), przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm lub przesłać wypełniony kwestionariusz ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@umchelm.pl;

3. Spotkanie konsultacyjne za pośrednictwem platformy Zoom, które odbędzie się dnia 15.07.2024 r. o godzinie 16:00 (link do spotkania: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvcu6rrzIpH9Y88OspvaK3yCZrQhJI__Rc). Do spotkania można będzie dołączyć zarówno z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, jak i indywidualnie z miejsca zamieszkania.

Opis konsultacji

Konsultacje mają na celu wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm. Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców Miasta Chełm oraz innych interesariuszy rewitalizacji. Konsultacje społeczne obejmują swoim obszarem Miasto Chełm.

Projekt Uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm oraz ogłoszenie o konsultacjach dostępne będą zarówno w Urzędzie Miasta Chełm, znajdującym się przy ul. Lubelskiej 65 (w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Kontaktów z Mieszkańcami Departamentu Obsługi Mieszkańców), jak i na stronie Urzędu Miasta Chełm (https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chelm), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm w zakładce ,,Konsultacje społeczne” oraz na stronie https://chelm.konsultuje.pl/.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 08.07.2024 r. do 12.08.2024 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) – formularz można wypełnić on-line pod adresem www:  https://chelm.konsultuje.pl/, złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Chełm znajdującym się przy ul. Lubelskiej 65 (w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Kontaktów z Mieszkańcami Departamentu Obsługi Mieszkańców), przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm lub przesłać wypełniony i podpisany formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@umchelm.pl;
  2. Badanie ankietowe mające na celu pozyskanie opinii interesariuszy rewitalizacji na temat zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm – ankietę można wypełnić on-line pod adresem www: https://chelm.konsultuje.pl/, złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65 (w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Kontaktów z Mieszkańcami Departamentu Obsługi Mieszkańców), przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm lub przesłać wypełniony kwestionariusz ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@umchelm.pl;
  3. Spotkanie konsultacyjne za pośrednictwem platformy Zoom, które odbędzie się dnia 15.07.2024 r. o godzinie 16:00 (link do spotkania: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvcu6rrzIpH9Y88OspvaK3yCZrQhJI__Rc). Do spotkania można będzie dołączyć zarówno z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, jak i indywidualnie z miejsca zamieszkania.

Informacje o wynikach konsultacji społecznych zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez udostępnienie raportu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konsultacji:

1)      na stronie Urzędu Miasta Chełm (https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chelm);

2)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm w zakładce ,,Konsultacje społeczne”;

3)      na stronie https://chelm.konsultuje.pl/.

Informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostaną podane do informacji publicznej m.in. poprzez prasę, media społecznościowe, zamieszczenie ogłoszenia w Urzędzie Miasta Chełm (w Wydziale Kontaktów z Mieszkańcami Departamentu Obsługi Mieszkańców), na stronie Urzędu Miasta Chełm (https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chelm) oraz na stronie https://chelm.konsultuje.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm w zakładce „Konsultacje społeczne”. Nie będą rozpatrywane opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w formie innej aniżeli wskazane powyżej (tj. formularz konsultacyjny, badanie ankietowe, spotkanie konsultacyjne). Ponadto, pod uwagę nie będą brane opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w terminie innym niż wskazany powyżej termin konsultacji (tj. od 08.07.2024 r. do 12.08.2024 r. - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Chełm). Opinie zgłoszone poprzez formularz konsultacyjny będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy formularz będzie podpisany imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej uwagi.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 08.07.2024 do 12.08.2024


Ikonka opinii

Aktualnie trwające ankiety w ramach konsultacji:


1. Formularz konsultacyjny dot. projektu Uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm

Przejdź do ankiety

2. Ankieta dot. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm

Przejdź do ankiety

Planowane spotkania w ramach konsultacji

Ikonka zegara 15 lipca 2024 godz. od 16:00 do 18:00

Spotkanie konsultacyjne dot. projektu uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm

spotkanie dotyczy projektu uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm

Miejsce:

do spotkania można będzie dołączyć zarówno z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, jak i indywidualnie z miejsca zamieszkania - link do spotkania: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvcu6rrzIpH9Y88OspvaK3yCZrQhJI__Rc

Aktualnie trwające ankiety w ramach konsultacji

1. Formularz konsultacyjny dot. projektu Uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm

Przejdź do ankiety

2. Ankieta dot. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Chełm

Przejdź do ankiety
Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 08.07.2024
do 12.08.2024


Miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz!
Nie zwlekaj - podziel się opinią!

Pokaż ankiety

Pomóż w promocji
konsultacji!

Pobierz plakat


Ikonka

Nie przegap spotkania
w ramach konsultacji.

Najbliższe spotkanie:
15 lipca 2024
godz. od 16:00 do 18:00


Podziel się
Pokaż ankiety