Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Chełm dotyczące zmiany granic miasta Chełm i gminy Chełm

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 14.09.2023 do 21.09.2023

Cel konsultacji

Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia granic miasta Chełm i gminy Chełm polegającą na wyłączeniu z Miasta Chełm obszaru obrębu ewidencyjnego nr 31 i włączenie go do gminy Chełm.

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR LXXXI/640/23 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Chełm dotyczących zmiany granic miasta Chełm i gminy Chełm

Kto może wziąć udział?

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby posiadające w dniu konsultacji czynne prawo wyborcze, zamieszkujące teren miasta Chełm.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.chelm.pl w zakładce „Konsultacje Społeczne”

Opis konsultacji

W dniach 14-21 września br. na platformie internetowej chelm.konsultuje.pl odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Chełm w sprawie ustalenia granic miasta Chełm i gminy Chełm.

W lipcu bieżącego roku Wójt Gminy Chełm poinformował Urząd Miasta Chełm o woli przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych. Celem sąsiedniej jednostki samorządu terytorialnego jest przyłączenie obszaru stanowiącego obręb ewidencyjny nr 31 Miasta Chełm.
 
Jest to teren, który ma dla Miasta Chełm niebagatelne znaczenie, ponieważ planowane jest tam utworzenie jednej z części dużej strefy aktywności gospodarczej, czyli Euro-Parku. 
 
Pytanie konsultacyjne brzmi: „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic pomiędzy miastem Chełm i gminą Chełm, polegającą na wyłączeniu z Miasta Chełm obszaru obrębu ewidencyjnego nr 31 i włączeniu go do gminy Chełm?”.
 
Stanowczy sprzeciw wobec zmiany granic administracyjnych Chełma wyraziła już Rada Miasta Chełm podejmując w tej sprawie jednoznaczne stanowisko (https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chelm/stanowiska-rady-miasta-ch)

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 14.09.2023 do 21.09.2023


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 14.09.2023
do 21.09.2023


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Podziel się