Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia osiedli na terenie miasta Chełm

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 30.05.2023 do 13.06.2023

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Miasta Chełm w sprawie przyłączenia do osiedla „Cementowni" ulic: Kamienna i Dorohuska.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia osiedli na terenie miasta Chełm.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Chełm
Biuro Rady Miasta Chełm

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
ZARZĄDZENIE NR 2101/23
PREZYDENTA MIASTA CHEŁM
z dnia 26 maja 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia osiedli na terenie miasta Chełm

Kto może wziąć udział?

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta Chełm.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje przeprowadzone zostaną przy pomocy formularza elektronicznego, dostępnego na platformie do konsultacji społecznych.

Opis konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Miasta Chełm w sprawie przyłączenia do osiedla „Cementowni" ulic: Kamienna i Dorohuska.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 30.05.2023 do 13.06.2023


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 30.05.2023
do 13.06.2023


Podziel się