Konsultacje Społeczne Miasta Chełm

Konsultacje z mieszkańcami miasta Chełm dotyczące zmiany granic miasta Chełm i gminy Chełm

Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia granic miasta Chełm i gminy Chełm polegającym na rozszerzeniu granic administracyjnych miasta o tereny potencjalnie inwestycyjne niezamieszkałe, zlokalizowane w miejscowościach Depułtycze Królewskie, Pokrówka, Koza Gotówka, Srebrzyszcze i Rudka.