Konsultacje Społeczne Miasta Chełm

Badanie satysfakcji interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm

Celem niniejszej ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat jakości usług świadczonych
w Urzędzie Miasta Chełm.

Ankieta ma charakter anonimowy.
Analiza wypełnionych ankiet pomoże podnieść poziom świadczonych usług i przez to doskonalić pracę Urzędu.