Konsultacje społeczne ws. zmiany granic Miasta Chełm

W dniach 24 listopada - 7 grudnia odbywają się konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic administracyjnych miasta Chełm.

Kliknij na poniższy przycisk, aby oddać głos.

 

Oddaj głos w konsultacjach

Słowo od prezydenta

Prezydent Chełma

Szanowni Chełmianie!

Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Chełm.

Stajemy przed wielką szansą, która umożliwia nam dalszy rozwój naszego miasta, a co za tym idzie również całego regionu. Poszerzenie granic Chełma, pozyskanie nowych terenów o potencjalnie inwestycyjnym charakterze, których obecnie miastu brakuje, otwiera przed nami nowe perspektywy. Naszym celem jest utworzenie Euro-Parku, czyli strefy aktywności gospodarczej z prawdziwego zdarzenia, która przyciągnie dużych inwestorów i zagwarantuje tysiące nowych, tak bardzo potrzebnych, miejsc pracy. Nie mam wątpliwości, że głos "za" poszerzeniem granic Chełma będzie jednocześnie głosem "za" lepszą przyszłością kolejnych pokoleń całej Ziemi Chełmskiej.

Jeszcze raz zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych, które - nie boję się tego stwierdzenia - mają dla wszystkich mieszkańców zarówno Chełma, jak i regionu, historyczne znaczenie.

Jakub Banaszek
Prezydent Miasta Chełm

Nowe granice miasta to impuls rozwojowy dla całej Ziemi Chełmskiej

Poszerzenie granic administracyjnych miasta Chełm sprawi, że na przestrzeni najbliższych lat region zacznie rozwijać się zdecydowanie szybciej.

Dzięki poszerzeniu granic miasta Chełm wreszcie zaistnieje możliwość utworzenia dużej strefy aktywności gospodarczej, czyli Euro-Parku.

Euro-Park to gwarancja tysięcy nowych miejsc pracy zarówno dla mieszkańców Chełma, jak i regionu.

 

Utworzenie Euro-Parku sprawi, że miasto i region odzyskają utracone funkcje społeczno-gospodarcze i staną się atrakcyjnym obszarem dla nowych inwestorów. 

 

Test