Aktualności

Ikonka zegara

22 września 2023

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społacznych w spawie zmiany granic Miasta Chełm

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społacznych w spawie zmiany granic Miasta Chełm.


Załączniki