Euro-Park

Euro-Park

 

CZYM JEST EURO-PARK?
 
Euro-Park to kompleksowa strefa aktywności gospodarczej, zajmująca duże połacie terenów położonych na obrzeżach miast. W Euro-Parku lokują się głównie duże przedsiębiorstwa, międzynarodowe korporacje, które realizują swoje przedsięwzięcia w zakresie różnych branż, np. produkcyjnych, logistycznych i technologicznych.
 
Euro-Park to przedsięwzięcie realizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Obecnie tego typu strefa aktywności gospodarczej funkcjonuje w Mielcu, trwają również przygotowania do uruchomienia jej w Stalowej Woli. Chełm, dzięki włączeniu części terenów gminy Chełm o potencjalnie inwestycyjnym charakterze, mógłby być kolejnym miastem, w którym doszłoby do realizacji tego przedsięwzięcia.
 
EURO-PARK TO SZANSA DLA MIASTA I REGIONU
 
Euro-Park to szansa nie tylko dla miasta Chełm, ale i dla całej Ziemi Chełmskiej. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w takiej formie to - jak pokazują przykłady na terenie całego kraju - gwarancja tysięcy nowych miejsc pracy. To gigantyczna szansa dla całego regionu, który wyludnia się, wolno odbudowuje swoje utracone po reformie administracyjnej funkcje społeczno-gospodarcze i przestaje być konkurencyjny.
 
Powstanie Euro-Parku sprawi, że zarówno miasto, jak i region, dzięki dużym wpływom podatkowym, staną się finansowo samowystarczalne, co docelowo wpłynie również na stopień zamożności mieszkańców.
 
KTO UTWORZY EURO-PARK?
 
Euro-Park będzie wspólną inicjatywą miasta Chełm oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Mówił o tym 29 września 2021 roku, podczas jednej z Komisji Rady Miasta Chełm, wiceprezes tej instytucji Paweł Kolczyński. Przedstawiciel ARP podkreślał wówczas, że instytucja, którą współzarządza jest zainteresowana realizacją inwestycji.
 
"We współpracy z Prezydentem Jakubem Banaszkiem lokalizujemy tereny, w których takie przedsięwzięcia mogłyby być zrealizowane. Pewne propozycje w zakresie terenów wskazywanych przez miasto się pojawiają. W aktualnej sytuacji znajdują się one rzecz jasna na terenie sąsiedniej gminy" - mówił Paweł Kolczyński.
 
Wiceprezes ARP, instytucji, z którą od kilku lat wspólne działania prowadzi miasto Chełm, przyznał również, że Euro-Parku nie da się przygotować bez "ścisłej współpracy z samorządem".
 
"Im silniejszy ten samorząd jest, tym łatwiej jest te procesy realizować. Bardzo ważnym jest, aby - z punktu widzenia przyspieszenia procesów inwestycyjnych - tereny inwestycyjne znajdowały w gestii jednego samorządu. To w dużym stopniu upraszcza i ułatwia procedowanie obsługi inwestora" - powiedział.
 
GDZIE POWSTANIE EURO-PARK?
 
Miasto Chełm wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu planuje stworzyć Euro-Park na wytypowanych do przyłączenia terenach o inwestycyjnym potencjale. Będzie to możliwe jedynie w takiej formie, ponieważ - zgodnie z tym, co przedstawił we wspomnianym wcześniej wystąpieniu Paweł Kolczyński - warunkiem koniecznym do utworzenia Euro-Parku jest co najmniej 150-hektarowy, odpowiednio przygotowany obszar. Obecnie miasto Chełm nie ma takich możliwości ze względu na ograniczoną liczbę terenów inwestycyjnych. Jest bowiem w posiadaniu zaledwie kilkudziesięciu hektarów tego typu powierzchni, które dodatkowo są rozproszone po całym mieście, co uniemożliwia skierowanie oferty do dużych przedsiębiorców. Z kolei potencjalnie inwestycyjne tereny, które znajdują się obecnie na terenie miasta, mają skomplikowaną strukturę właścicielską i są pod tym względem mocno rozdrobnione, co w konsekwencji uniemożliwia ich pozyskanie.
 
EURO-PARK A GMINA CHEŁM
 
Miasto Chełm i gmina Chełm w zawartym w październiku 2021 roku porozumieniu uwzględniły zapis dotyczący powstania Euro-Parku i czerpania korzyści finansowych z jego funkcjonowania.
 
"Miasto Chełm, w związku z planowaną inwestycją pod nazwą Euro-Park, zobowiązuje się do przekazywania, do końca każdego kwartału, na rzecz Gminy Chełm 20% uzyskiwanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, z chwilą powstania obowiązku podatkowego związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez podmioty działające na terenie EURO PARK. Okres obowiązywania tego zapisu ustala się na czas nieokreślony" - brzmi jego treść.